Menu
Featured

MiddleCap Group vyčleňuje 500 000 eur na boj s COVID-19. Spúšťa iniciatívu MiddleCap.help

O MiddleCap.help
MiddleCap.help je iniciatíva investičného a realitného holdingu MiddleCap Group. Počas najbližších dní a týždňov poskytne MiddleCap až 500 000 eur na pomoc lekárom, zdravotníkom, seniorom a detským pacientom v boji s ochorením spôsobeným COVID-19.  

Cieľ iniciatívy 
Cieľom MiddleCap.help je poskytnúť pomoc najzraniteľnejším a ohrozeným skupinám v rámci Bratislavy na nákup zdravotníckych a ochranných prostriedkov ako aj potravín a stravovania aby:

 • Seniori mohli účinne predchádzať nákaze koronavírusom COVID-19
 • Zdravotníci a detskí pacienti boli dostatočne chránení pred COVID-19 a mohli aj naďalej zabraňovať šíreniu nákazy

Cieľové skupiny

 • Seniori v Bratislave
 • Zdravotníci
 • Detskí pacienti umiestnení v zdravotníckych zariadeniach

Predmet podpory
Finančné prostriedky budú buď priamo poskytnuté subjektom na pokrytie nákladov spojených s cieľom iniciatívy alebo MiddleCap priamo nakúpi materiál na zabezpečenie potrieb spojených s cieľom.

 • Hygienické a ochranné pomôcky pre lekárov, pacientov v zdravotníckych zariadeniach
 • Zdravotnícky materiál
 • Pomôcky, stravovanie a potraviny pre seniorov
 • Logistické služby spojené s prepravou materiálu a potravín 

Kto môže žiadať o podporu
Zdravotnícke zariadenia, samosprávy, neziskové organizácie, právnické osoby 

Posudzovanie
Iniciatíva MiddleCap.help bude o výsledku posudzovania informovať e-mailom všetkých žiadateľov o podporu.

No Comments

  Leave a Reply