Menu

Ako používať ochranné rukavice – niekoľko užitočných rád

  • pred nasadením rukavíc si umyte dôkladne ruky
  • rukavice alebo aj sáčok, používajte iba pred vstupom do obchodu, lekárne, nemocnice, drogérie, autobusu, vlaku, pri dezinfekcii domácností
  • v obchode používajte jednorazové rukavice, kto nemá rukavice , nech si pomôže sáčkom – hlavne na  pečivo !!
  • po odchode z obchodu,  rukavice alebo použitý sáčok, zahoďte do zbernej nádoby na to určenej , inak si môžete infikovať auto, alebo domácnosť !
  • nechytajte  holými rukami nákupný vozík.  Prečo? Na povrchu ocele  a umelej hmoty dokáže koronavírus prežiť  až 72 hodín !
  • po príchode domov si ruky dôkladne umyte mydlom, hlavne pod horúcou vodou
  • po vystúpení z autobusu ,vlaku, treba rukavice vymeniť!!
  • na upratovanie v domácnosti /najmä  pri dezinfikovaní/,  používajte  rukavice , vaša pokožka tak bude chránená pred agresívnymi čistiacimi prostriedkami
  • nezabudnite si po zložení rukavíc nakrémovať ruky, krém účinne zatvorí póry , aby pokožka nepraskala