Menu

PODPORILI SME

130 000€ – NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB Bratislava

3000ks rúšok pre MČ Ružinov

1000ks rúšok Bratislavský samosprávny kraj

1000€ – rozvoz rúšok MČ Ružinov

300ks rúšok domov seniorov Petržalka

1000ks rúšok Univerzitná nemocnica Bratislava

2000ks rúšok hl. mesto Bratislava

3000ks rúšok Onkologický ústav Sv. Alžbety Bratislava